PLU BANANAS

18.02.2012 00:00

PLU je anglická zkratka pro Price Look-Up code.

Jedná se identifikační číslo zboží, které začalo být používáno začátkem devadesátých let.
Důvod zavedení byla přesnější a rychlejší kontrola skladových zásob. Pomocí PLU se daly snadno rozlišit podobné výrobky s rozdílnou cenou.
Například určitý druh ovoce, které bylo dováženo z různých částí světa, se prodávalo ve stejném obchodě. Každý druhy byl za jinou prodejní cenu. Snadno docházelo k záměně. Třeba jablka vypadala na pohled stejně, ale měla jinou prodejní cenu. PLU kódem bylo pomocí etiket zboží označeno a problém s určením zboží tím byl z větší části vyřešen.

 

4011 BANANAS: Yellow - standard Cavenish bananas.


4186 BANANAS: Yellow, Small - denotes smaller sized fruit.


4229 BANANAS: Burro - a flattish fruit from Mexico; also known as a Pera or Sabah banana.


4230 BANANAS: Dominico - a small variety from Mexico, but often referred to by the 4234 code.


4231 BANANAS: Green - some stores offer unripened green Cavendish fruit and price it differently than 4011 bananas.


4232 BANANAS: Leaves - come both fresh and frozen and are popular for wraping tamales and other trop[ical dishes.


4233 BANANAS: Manzano/Apple - a small, distinctively different fruit with an apple-like flavor. Best eaten when very ripe.


4234 BANANAS: Nino or Baby Banana - a group of small bananas known for their sweet, sugary flavor. Sometimes called Ladyfingers, Goldfingers, or Oroitos. Dominicos (4230 above] are often classified with this grouping.


4235 BANANAS: Plaintain/Macho - hard fruit which most be cooked for consumption. A popular banana in many tropical areas.


4236 BANANAS: Red - known as Morados or Macaboo bananas, these bananas have a musky taste.


4237 BANANAS: Retailer Assigned - usually Cavendish fruit, sometimes of smaller size. Some dealers sell both 4011 and 4237 (or 4238) fruit, asking a lower price for the 4237 produce.


4238 BANANAS: Retailer Assigned - same.


3287 BANANAS: Hawaiian Plantain - the newest code to join the list, these short, stubby cooking bananas are grown in Florida and Hawaii and imported in small numbers from Guatemala.


94011 BANANAS: Yellow Organic - any PLU with a "9" added in front of the number is Organic, and subject to strict industry and government standards of production.

 

Zpět